bilig

Ang kasaysayan ng tao ay maaaring paghahati-hatiin sa tatlong pangunahing mga panahon sa pareho talagang paraan na ang pag-unlad ng bilig ng tao ay binubuo ng tatlong trimester.

Lahat ng buong nakalipas sa atin, tayo ay lumalaki, nananakop, bumubuo, sumisira, bumubuong muli, at muling nagtatayo habang tayo ay patuloy sa pag-unlad. Ang sangkatauhan ay patuloy na kumakalat sa buong mundo, hanggang sa wakas, nagtagumpay tayo sa lahat ng bagay. Ang sanggol ay makarating sa kalagayang ito sa ika-38 na lingo ng kanyang pagtubo.

Para sa isang sanggol, ang sinapupunan ng ina ay ang pinaka-kumportable na lugar, at gayon pa man, ang yugto ng pag-unlad na ito ay isang namamagitang yugto lamang. Ang layunin ay ang pagsilang, at kaya ay imposibleng mananatili sa loob ng sinapupunan ng ina. Sa panahon ng panganganak, ang katawan ng isang ina ay magtataglay ng katakut-takot na dami ng adrenalin para tulungan ang sanggol sa pagsilang, dahil ang proseso ng panganganak ay lubos na mahirap at masakit para sa sanggol.

Katulad din, tayo bilang sangkatauhan ay nakarating sa tuktok ng yugto ng ating pag-unlad, at tayo ay hindi maaaring magpatuloy sa pag-iiral ayon sa mga prinsipyong dinesenyo natin sa nakaraan. Kahit na wala tayong alam kung ano ang susunod nating gawin, hindi ito nangangahulugan na walang pangkalahatang plano para sa ating pag-unlad. Ang kalikasan ay nagpapatakbo ng kanyang sariling programa na nakakaepekto sa ating lahat, pinipilit tayong maisisilang sa pamamagitan ng mga krisis, kalamidad, salot, at digmaan. Pagkatapos ng pagsilang na ito, ang sanggol ay patuloy na tumubo, mararating ang talagang kakaibang mundo sa labas ng bahay-bata. Tayo rin ay kailangang sa wakas ay makarating sa layunin ng ating paglikha. Paano natin gawin ito? Mangyari lamang na tingnan ang iba pang mga pahina ng site na ito…

 • en
 • ru
 • es
 • fr
 • de
 • it
 • pt
 • nl
 • bg
 • ro
 • kk
 • tr
 • fi
 • pl
 • cs
 • hu
 • lv
 • lt
 • et
 • he
 • ar
 • tl
 • ko
 • zh
 • ja
Bookmark and Share